Eti Alüminyum; ülkemiz ve dünya standartlarına uygun üretim yapmak, enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltmak, faaliyetlerinin uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu amaçla;

  • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmek
  • Çalışanların sürekli eğitimle bireysel ve teknolojik gelişimini sağlamak
  • Enerji amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları temin etmek
  • Enerji ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymak
  • Tesislerimizde, ekipman, sistem ve süreçlerin tasarımı ve modifikasyonu enerji performans iyileştirmesi için çalışmak
  • Etkili enerji verimli ürün ve hizmetleri temin etmek ve kullanmak, enerji politikamızdır.