Eti Alüminyum; etkin bir Çevre ve İSG Yönetim Sistemi kurmak, çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almak, çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığı performansınız sürekli iyileştirmek temel prensipleriyle çalışıyor.  

Bu amaçla;

  • Yürürlükteki Çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyacağımızı,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre ve İSG konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleyeceğimizi, 
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek için sürekli iyileştirme yapacağımızı, 
  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önceden belirleyip önlemlerini alacağımızı,
  • Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı sağlamaya çalışacağımızı,
  • Doğal kaynakları ekonomik ve verimli kullanacağımızı,
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi,  atıkların minimum seviyeye indirilmesi,  geri dönüşümün sağlanması,  geri dönüşümü olmayan atıkların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Çevre ve İSG Yönetim Sisteminin devamlılığını ve periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı taahhüt ederiz.