ECG KÜLÇE(İLETKEN) VE T-INGOT
Etial-6E ,Etial-7E ve Etial-8E kalitesinde iletken Külçe / T-ingot üretilmektedir. Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
 
ALAŞIMSIZ KÜLÇE VE T-INGOT
Etial-F, Etial-F1, Etial-0, Etial-1, Etial-3, Etial-5, Etial-6, Etial-7, Etial-8, Etial-9 kalitesinde üretim yapılmaktadır. Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
 
ALAŞIMLI KÜLÇE
Etial-110, 120, 140, 141, 145, 147, 150, 160, 171, 175, 177, 178, 180, 195, 220, 221 ve 509 kalitesinde indüksiyon fırınları ile üretim yapılmaktadır. 
Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
İLETKEN VE ALAŞIMSIZ KÜLÇE KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ (% AĞIRLIK)
CONDUCTIVE INGOTS AND UNALLOYED INGOTS PRODUCT CHEMICAL ANALYSIS LIMITS (% WEIGHT)
  ​​​ETİ NORMAl1 ​Fe2 ​Si2 ​Cu2Zn2 ​Ti2 ​Mn2DİĞERLERİ / 
OTHER COMP.
 ​
HERBİRİ             EACHTOPLAM TOTAL
ECG (İLETKEN ) CONDUCTIVE                 ETİAL-7E399,700,250,100,020,10
ETİAL-6E999,600,300,100,020,10
​​​​​​​ALAŞIMSIZ ​UNALLOYED                                                            ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ETİAL-8/1799,900,070,030,030,030,020,020,020,10
ETİAL-8499,800,150,100,030,030,020,020,020,10
ETİAL-799,700,250,150,030,040,030,030,10
ETİAL-699,600,300,200,040,050,040,030,10
ETİAL-599,500,400,250,050,050,040,030,10
ETİAL-399,300,600,350,050,060,050,050,15
ETİAL-1899,000,800,350,050,100,050,050,050,15
ETİAL-099,000,700,250,150,060,050,050,15
ETİAL-F5,6,1095,005,001,001,501,500,051,000,101,00
​​​(1) Min. Değerlerdir. ( Min. Value )        ​ ​ ​ ​                                (6) Mn=1,00 max. ​ ​ ​ ​ ​ 
​(2) Limitler verilmemiş ise max. değerlerdir. ​ ​ ​ ​                   (7) Fe+Si=0,10 max. ​ ​ ​ ​ ​ 
(2) If limits are not gıven, it is max. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
(3) Ti+V+Mn+Cr=0,02 max.Fe/Si=2,00 min Fe+Si ≤ 0,30 ​ ​ ​ ​ (8) Fe+Si=0,95 max. ​ ​ ​ ​ ​ 
(4) Fe+Si= 0,20 max. ​ ​ ​ ​                                                                (9) Ti+V+Mn+Cr= 0,02 max.  Fe/Si=2,00 min  Fe+Si=0,31-0,35 ​ ​ ​ ​ ​ 
(5) Fe+Si=5,00 max. ​ ​ ​ ​                                                                 (10) Mg=1,00 max. ​ ​ ​ ​ ​
ECG (İL​ETKEN) VE ALAŞIMSIZ KÜLÇELERİN STANDARTLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI
CONDUCTIVE INGOTS AND UNALLOYED INGOTS EQUIVALENT INTERNATIONAL STANDARDS
STANDARDSETİNORMTSEGERMANY
DIN
USA
AA
FRANCE
NF
ENG.
BS
ITALY
UNI
ISOCSAA.S.T.M
ECG (İLETKEN)  CONDUCTIVE      ETİAL- 7EEAl99,07ECA6/L1E
ETİAL- 6EEAl99,6ECA6/L1E
​​​​​​ALAŞIMSIZ UNALLOYED ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ETİAL-8/1
ETİAL- 8Al99,8Al99,81080A 81 AP-ALP99,8AL99,8A
ETİAL- 7Al99,7Al99,71070A 7L 48P-ALP99,7AL99,7
ETİAL- 61060A 6Al99,69970ER1060
ETİAL- 5Al99,5Al99,51050A 51 B4507AL99,59950
ETİAL- 31030A 4AL99,3
ETİAL- 1Al99Al99,01200AL99,0
ETİAL- 0Al99CuAl99,01100A 451 CP-ALP99,0AL99,0Cu99001100

 

ALAŞIMLI KÜLÇELERİN KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ (% AĞIRLIK)
ALLOYED ING​​OTS CHEMICAL ANALYSIS LIMITS (% WEIGHT)
ETİNORMFeSiCuMnMgZnNiTiPbSn
ETİAL-1100,704,00-6,002,00-4,000,20-0,600,150,200,300,200,100,05
ETİAL-1200,504,50-6,000,100,200,100,100,100,200,100,10
ETİAL-1400,6011,50-13,500,100,400,100,100,100,150,100,05
ETİAL-1411,0011,50-13,500,200,300,200,100,100,150,100,05
ETİAL-1450,6011,00-13,000,80-1,500,200,80-1,400,200,80-1,300,100,100,05
ETİAL-1470,258,70-9,103,40-3,700,200,40-0,800,200,200,100,100,05
ETİAL-1501,0011,00-13,001,75-2,500,500,400,700,300,150,100,10
ETİAL-1601,007,50-9,003,00-4,000,500,301,000,200,200,100,10
ETİAL-1710,509,00-10,000,100,40-0,600,30-0,450,100,100,150,050,05
ETİAL-1750,609,00-10,502,50-3,500,300,70-1,200,500,300,150,100,05
ETİAL-1770,206,60-7,400,020,030,30-0,450,040,020,08-0,140,050,05
ETİAL-1780,405,00-5,502,80-3,200,10-0,200,15-0,250,500,300,150,100,05
ETİAL-1801,009,00-11,500,70-2,500,500,302,000,500,200,100,20
ETİAL-1950,6017,00-19,000,80-1,500,200,80-1,300,200,80-1,300,100,100,05
ETİAL-2200,300,354,00-5,000,100,100,100,100,050,050,05
ETİAL-2210,300,304,00-5,000,100,050,100,100,15-0,300,050,05
ETİAL-5090,601,000,050,2-0,57-100,100,15
1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir. (If limits are not given, it is max.) ​ ​ ​ ​ ​ 2) Mn+Fe=1,30 max ​ ​ ​ ​

 

​ALAŞIMLI KÜLÇELERİN STANDARTLARI KARŞILAMA TABLOLARI
ALLOYED INGOTS EQUIVALENT INTERNATIONAL STANDARDS
ETİNORMTSEGERMANY
DIN
USA
AA
FRANCE
NF
ENGLAND
BS
ISOCSAA.S.T.M
ETİAL-110AlSi5Cu3319A-S5U3LM4AlSi5Cu3SC53BC640
ETİAL-120AlSi 5AlSi5B443LM18AlSi 5S5S5A
ETİAL-140AlSi 12G-AlSi 12A413AS13LM6AlSi 12A13
ETİAL-141AlSi 12FeGD-AlSi 12413A-S 12LM 20AlSi 12FeS12PS12C
ETİAL-145A332A-S 12UNLM 13L2551SN122A
ETİAL-147
ETİAL-150
ETİAL-160AlSi 8Cu3FeG-AlSi 8Cu3A-380A-S 9U3ALM 24AlSi8Cu3FeL2630380
ETİAL-171AlSi10MgG-AlSi10MgA-360A-S9GU360
ETİAL-175Fe332LM 26 SC103A
ETİAL-177A357C135
ETİAL-178
ETİAL-180LM2A03831
ETİAL-195392,.1392
ETİAL-220AlCu4SiGAlCu4,5A-U50-TL91225
ETİAL-221AlCu4TiGAlCu4TiLM11AlCu4Ti226
ETİAL-509GDAlMg9
​ALAŞIM​LI KÜLÇELERİN TİPİK ÖZELLİKLERİ
ETİNORMETİAL-110ETİAL-120ETİAL​-140ETİAL-141ETİAL-145ETİAL-147ETİAL-150ETİAL-160
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm3)2,762,682,662,662,692,762,672,76
ERGİME ARALIĞI (0C)525-625575-630575-585575-585535-590520-580525-580540-595
ISISAL İLETKENLİK (cal/cm.s0C)0,320,350,370,290,210,250,23
KOROZYON DAYANIMIORTAÇOK İYİÇOK İYİÇOK İYİİYİORTAORTAORTA
DÖKÜLEBİLİRLİLİKÇOK İY​İMÜKEMMELMÜKEMMELMÜKEMMELİYİİYİMÜKEMMELİYİ
İŞLENEBİLMEİYİORTAORTAORTAİYİİYİİYİİYİ
ANODİK OKSİDASYON​Sadece Yüzey Korumada ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
DİĞER  ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİİyi Döküm, Kaynaklanabilme Karekteristiği, Silindir başları, yanmalı motorların krank kapakları.Mutfak Eşyaları, yiyecek taşıma ekipmanları, Deniz fitingleri muhtelif ince kesitli dökümler.İnce Kesit ve karışık dökümler, motor kutuları, ölçme kutuları, pompa parçaları, deniz atmosferi.Karışık ve  ince cidarlı basınçlı dökümler.Kum ve Kokil kalıba Dökümler, pistonlar ve diğer motor parçalarıKokil dökümler, ütü tabanı.Yüksek mukavemet basınçlı dökümlerde kullanılır.İyi Yüzey gerektiren basınçlı döküm parçalarında kullanılır.
​NOT: RAKAMSAL DEĞERLER YAKLAŞIK DEĞERLERDİR. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ALAŞIM​LI KÜLÇELERİN TİPİK ÖZELLİKLERİ
ETİNORMETİAL-171ETİAL-175ETİAL-177ETİAL-180ETİAL-195ETİAL-220ETİAL-221ETİAL-509
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm3)2,642,762,682,742,772,6
ERGİME ARALIĞI (0C)575-595520-580570-525541-647520-620
ISISAL İLETKENLİK
(cal/cm.s0C)
0,270,250,380,240,350,24
KOROZYON DAYANIMIÇOK İYİORTAİYİİYİİYİKÖTÜKÖTÜMÜKEMMEL
DÖKÜLEBİLİRLİLİKMÜKEMMELİYİİYİİYİİYİKÖTÜKÖTÜİYİ
İŞLENEBİLMEORTAİYİORTAİYİİYİÇOK İYİÇOK İYİÇOK İYİ
ANODİK OKSİDASYONSadece Yüzey Korumada ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
DİĞER  ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİMukavemet dökülebilme özelliği korozyona dayanımı basınçta sızdırmazlıkSıcak çatlamaya dirençlidir akışkanlığı çok iyidir. İçten yanmalı motorların pistonlarında kullanılır.Otomotiv sanayiinde basınçlı sızdırmazlık jant yapımında kullanılır.Geniş kullanım alanı olan  genel amaçlı bir alaşımdır. Basınçlı dökümlerde kullanılır.Piston imalinde, içten yanmalı motorların silindir bloklarında kullanılır.Kum ve kokil dökümlerde, dişli kutularında kullanılırKum ve kokil kalıba yapılan dökümlerde genel mühendislik uygulamalarında, uçaklarda kullanılmaktadır.Korozyona mukavim döküm mutfak ve büro makine gövdeleri optik aletler dektoratif döküm parçaları ve pres döküm.
NOT :Rakamsal değerler yaklaşık değerlerdir. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​