SEVESO Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

BÖLÜM 1

  1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: ALAYLAR İKİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:150/A SEYDİŞEHİR / KONYA

  1. Güvenlik Raporu / Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi hazırlanması:

SEVESO direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “üst seviyeli/alt seviyeli kuruluş” olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince Güvenlik Raporu kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır.

  1. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

Eti Alüminyum A.Ş., “24.42.17- Alüminyum imalatı (işlenmemiş halde)” Nace Kodunda faaliyet göstermektedir. Üretim konuları; Boksit-Alüm. Hidroksit-Alüminyum oksit-Kuru Hidrat-Öğütülmüş Hidrat-İnce Kristal Hidrat-Alaşımsız Külçe-Alaşımlı Külçe-ECG-T-İngot-Yuv. İngot-Yassı İngot-Alüm. Sıcak-Soğuk Hadde Ür.-Şerit Metalik Folyo-Anot-Kalker-Kalsine Kireç-Kömür-Elektrik’tir.

  1. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

Kuruluşta bulunan Büyük bir kazaya sebep olabilecek maddelerin (Ek-1 Bölüm 1 ve 2 belirtilen) bilinen isimleri, zararlılıkları ve özellikleri

 

 

 

  1. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

Büyük endüstriyel kaza olması durumunda acil durum müdahalesi için organizasyon, iç/dış kaynaklar, kişisel koruyucu ekipman, tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmıştır.

 

BÖLÜM 2

  1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazalar hakkında bilgi: Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi aşağıda verilmiştir:

 

KAZA SENARYOSU POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
YANGIN · Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgâr yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

 · Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.

 · İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

 · Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı. · Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir.

· Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

 · Kuruluşumuzda yangın söndürme sistemleri mevcuttur ve periyodik olarak test ve kontrolleri yapılmaktadır.

· Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

 · İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.

PATLAMA · İnsan sağlığı ve çevredeki mülkte hasar olabilir.

· Şok dalgasının etkisi insanları doğrudan etkileyebilir veya yapılara zarar verebilir.

· Patlamadan etkilenen başka bir yerde yangın başlatması mümkün olabilir. · Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgâr yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

· Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.

· İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

· Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı. · Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir

· Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

· Kuruluşumuzda “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmıştır.

 · Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) çerçevesinde exproof ekipmanlar mevcuttur ve bakımları yetkili elemanlar tarafından yapılmaktadır.

· Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

· Kuruluşumuzda olası bir kaza durumunda otorite ile koordine edilen Dahili Acil Durum Eylem Planımız çerçevesinde önlemler alınmıştır.

· Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

·İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.

TOKSİK OLAN MADDELERİN SALINIMI · Toksik maddelerin atmosferine salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik buluta maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar verebilir.

· Çevre için zararlı kimyasallar fabrika içerisinde yayılarak toprakta, suda vb. çevresel kirliliğe sebep olabilir.

· Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgâr yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

· Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.

· İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

Kuruluşumuzda kimyasal kaynaklı gaz oluşumunu engellemek maksadı ile ekipmanlarda, tanklarda önlemler mevcuttur, çalışanlar malzemelerin kullanımında deneyimli ve eğitimlidir.

· Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

· Kuruluşumuzda çevresel kirlilik önlemek üzere tank havuzları, döküntü kitleri vb. önlemler mevcuttur.

· Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

· İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.

 

  1. Kuruluşumuz, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmıştır.
  2. Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmıştır.