Şirketimiz Dünya’ da ve Türkiye’ de Alüminyum üreten entegre tesislerden biri olup, Dünya standartlarına uygun üretim yapmak, enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltmak, faaliyetlerinin uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini teşvik etmek amacıyla çalışmaktadır.

Bu amaçla;

  • Enerji performansımızı ve EnYS’ yi sürekli iyileştirmek,
  • Çalışanların sürekli enerji eğitimleriyle bireysel ve teknolojik gelişimini sağlamak,
  • Enerji amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları temin etmek,
  • Enerji ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymak,
  • Tesislerimizde enerji performans iyileştirilmesi adına; ekipman, sistem ve süreçlerin tasarımı ve modifikasyonu için çalışmak,
  • Etkili enerji verimli ürün ve hizmetleri temin etmek ve kullanmak,

Enerji politikamızdır.