Konya ili Seydişehir ilçesinde bulunan ve Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin ana hedefi; Çevre ve İSG Yönetim Sistemini sürdürmek, çevre kirliliğini önlemek ve insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almak çevre ve insan sağlığı performansımızı sürekli iyileştirmektir.  

Bu amaçla;

  • Çevre ve İSG ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyacağımızı,
  • Başta çalışanlar olmak üzere müşteri, tedarikçi, altyüklenici ve diğer operasyonel paydaşlar olmak üzere Çevre ve İSG konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetleri yürüteceğimizi,
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek için sürekli iyileştirme yapacağımızı,
  • Çevresel kirliliğe yönelik önlemler alacağımızı Çevre performansını sürekli olarak geliştireceğimizi,
  • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önceden belirleyip değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlayacağımızı,
  • Tüm çalışanlarımız için çevreye duyarlı, güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı sağlamak için, Çevre ve İSG Eğitim, Risk ve Fırsat Analizi, Sağlık gözetimi, performansını geliştirerek sürdüreceğimizi,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine aktif katılımını destekleyeceğimizi ve bilgi paylaşımında şeffaf olacağımızı,
  • Çalışma ortamındaki tehlikeleri ortadan kaldırma, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile Yönetim, Çalışan temsilcisi ve Çalışan işbirliğini sürdüreceğimizi,
  • Doğal kaynak tüketimi, iklim değişikliği ve emisyonları kontrol altında tutarak arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltmak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
  • Çevre ve İSG Yönetim Sisteminin devamlılığını ve periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı taahhüt ederiz.