1962
1965
1967
1969
1973
1974
1976
1977
1979
1980
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1962

​Boksit Rezerv Tespiti

 

1965

​Rezervin Eti Bank’a Devri

1967

​İkili Anlaşma (Etibank – Tiajpromexport)

1969

​Tesislerin Temelini Atma

1973

İlk Alümina Üretimi

1974

İlk Birincil Alüminyum Üretimi

1976

​İlk Profil Üretimi​

1977

İlk Sıcak Hadde Üretimi

1979

İlk Hadde Ürünleri ve Folyo Üretimi​

1980

Alüminyum Sülfat Üretimi

2005

Özelleştirme Kapsamında Cengiz Holding’e Devri​

2006

Tesislerde Fuel-Oilden Doğalgaz Kullanımına Geçildi.

2007

Kömür Sahaları Satın Alındı. ​

İş Makinalarının Yenilenmesi

2008

Dökümhane Üretim Tesisi Tamamen Yenilendi.

Oymapınar’ın Modernizasyonu

2009

Kömür ve doğalgazla çalışan yeni buhar kazanı devreye alındı.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alındı.

Alümina Müdürlüğü Otoklavlar ve Kırmızı Çamur Bölümü’nde Kontrol Filtrasyonu Yardımcı Kimyasalı geliştirildi ve Alüminyum Hidroksit ürününün fiziksel ve kimyasal saflığı artırıldı.

2010

İSG Yönetim Sistemi Belgesi Alındı

Alümina Müdürlüğü Dekompozör ve Hidrat Bölümü’nde Plakalı Isıtıcıların, Hidrosiklonların, İnce ve Kalın Aşı Dekompozörlerinin Devreye Alınması ile Kumsu (sandy) Alumina Üretim Çalışmalarına Başlandı.

2011

Alümina Müdürlüğü Dekompozör ve Hidrat Bölümü’nde Alüminyum Hidroksit Ürününün Filtresi Değiştirilerek Pan Filtre Devreye Alındı.

2012

Stratejik Teşvik Belgesi ile Elektrolizhane-Alümina Müdürlüğü Yatırımlarına Başlandı.

2013

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi alındı.

Yeni Alüminyum Elektroliz Tesisi İçin Yenileme Çalışmaları

2014

 SRS tamamen yenilenerek devreye alındı  

Alümina Müdürlüğü Kompresör Ünitesi devreye alındı.

2015

Prebaked” teknolojisi ile Birincil Alüminyum Üretim Prosesi devreye alındı.

Alümina Müdürlüğü Kuru Hidrat ve Öğütme Bölümü devreye alınarak, Kuru Alüminyum Hidroksit ve Öğütülmüş Alüminyum Hidroksit ürünleri üretimlerine başlandı. Öğütülmüş ürünlerin üretimi ile yanma geciktirici ve duman bastırıcı halojensiz Özel Alüminyum Hidroksit üretimi başladı.

Makine teçhizatın makinelerinin yenilenmesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması

İndüksiyon Fırınları ve Konveyör Külçe Döküm Makinası Devreye alındı

2016

Alümina Müdürlüğü Kuru Hidrat ve Öğütme Bölümü’nde Viskozitesi Ayarlanmış Özel Alüminyum Hidroksit üretimine başlandı.

Alümina Müdürlüğü Dekompozör ve Hidrat Bölümü’nde aşı filtresi olarak disk filtreler devreye alındı.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı. (Oymapınar HES İşletmesine)

Laboratuvar cihazlarının yenilenmesi

Dökümhane Müdürlüğün’ de 1 adet ergitme/tutma fırını devreye alındı.

Dökümhane Müdürlüğün’ de sürekli homojen tesisi devreye alındı.

Dökümhane Müdürlüğün’ de 2.döküm hattı (gaz giderme ünitesi, seramik köpük filter kutusu, yolluk ve döküm makinası sistemi) devreye alındı.

2017

Yaş Anot, Anot Pişirme ve Anot Rodlama tesisinin kurulumu ve devreye alınması

Özel filtrelerin kurulumu

Alümina Müdürlüğü Otoklavlar ve Kırmızı Çamur Bölümü’nde kırmızı çamur (Atık) pres filtre (FFP) devreye alındı.

Alümina Müdürlüğü Kalsinasyon Bölümü’nde yeni akışkan yataklı kalsinasyon fırını (CFB) devreye alındı.

Alümina Müdürlüğü Buharlaştırma Bölümü’nde soda külünden % 10’luk kostik üretim ünitesi devre alındı.

Dökümhane Müdürlüğün’ de curuf pres ünitesi devreye alındı.

Manyetik karıştırıcı devreye alındı.

2018

Alümina Müdürlüğü Hammadde Hazırlama Bölümü’nde kalsine kireç dozajlama sistemi devreye alındı.

İnce Kristallendirilmiş Alüminyum Hidroksit (FPH-İnce Hidrat) özel ürünü üretimine başlandı.

Alümina Müdürlüğü Kalsinasyon Bölümü’nde Yüksek Kalsine Alümina özel ürünleri üretimine başlandı.

Kalite Kontrol ve Arge Müdürlüğü yeni laboratuvar binasında hizmet vermeye başlamıştır.

2019

Alümina Müdürlüğü İnce Kristallendirilmiş Alüminyum Hidroksit (FPH) Üretim tesisi kurulumu

Kalsine kireç fabrikasının devreye alınması

Alümina Müdürlüğü Otoklavlar ve Kırmızı Çamur Bölümü’nde sodyum alüminat çözeltisi filtrasyonu için dikey basınçlı filtre (VPF) devreye alındı.

Alümina prosesinin kontrol ve takibinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Dağıtılmış Sistem Kontrolü (DCS) devreye alındı.

Cengiz Arge Binası tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır.