ECG KÜLÇE(İLETKEN) VE T-INGOT
Etial-6E ,Etial-7E ve Etial-8E kalitesinde iletken Külçe / T-ingot üretilmektedir. Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
 
ALAŞIMSIZ KÜLÇE VE T-INGOT
Etial-F, Etial-F1, Etial-0, Etial-1, Etial-3, Etial-5, Etial-6, Etial-7, Etial-8, Etial-9 kalitesinde üretim yapılmaktadır. Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
 
ALAŞIMLI KÜLÇE
Etial-110, 120, 140, 141, 145, 147, 150, 160, 171, 175, 177, 178, 180, 195, 220, 221 ve 509 kalitesinde indüksiyon fırınları ile üretim yapılmaktadır. 
Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
İLETKEN VE ALAŞIMSIZ KÜLÇE KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ (% AĞIRLIK)
CONDUCTIVE INGOTS AND UNALLOYED INGOTS PRODUCT CHEMICAL ANALYSIS LIMITS (% WEIGHT)
  ​​​ ETİ NORM Al1 ​ Fe2 ​ Si2 ​ Cu2 Zn2 ​ Ti2 ​ Mn2 DİĞERLERİ / 
OTHER COMP.
 ​
HERBİRİ             EACH TOPLAM TOTAL
ECG (İLETKEN ) CONDUCTIVE                  ETİAL-7E3 99,70 0,25 0,10 0,02 0,10
ETİAL-6E9 99,60 0,30 0,10 0,02 0,10
​​​​​​​ALAŞIMSIZ ​UNALLOYED                                                            ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ETİAL-8/17 99,90 0,07 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,10
ETİAL-84 99,80 0,15 0,10 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,10
ETİAL-7 99,70 0,25 0,15 0,03 0,04 0,03 0,03 0,10
ETİAL-6 99,60 0,30 0,20 0,04 0,05 0,04 0,03 0,10
ETİAL-5 99,50 0,40 0,25 0,05 0,05 0,04 0,03 0,10
ETİAL-3 99,30 0,60 0,35 0,05 0,06 0,05 0,05 0,15
ETİAL-18 99,00 0,80 0,35 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,15
ETİAL-0 99,00 0,70 0,25 0,15 0,06 0,05 0,05 0,15
ETİAL-F5,6,10 95,00 5,00 1,00 1,50 1,50 0,05 1,00 0,10 1,00
​​​(1) Min. Değerlerdir. ( Min. Value )        ​ ​ ​ ​                                (6) Mn=1,00 max. ​ ​ ​ ​ ​ 
​(2) Limitler verilmemiş ise max. değerlerdir. ​ ​ ​ ​                   (7) Fe+Si=0,10 max. ​ ​ ​ ​ ​ 
(2) If limits are not gıven, it is max. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
(3) Ti+V+Mn+Cr=0,02 max.Fe/Si=2,00 min Fe+Si ≤ 0,30 ​ ​ ​ ​ (8) Fe+Si=0,95 max. ​ ​ ​ ​ ​ 
(4) Fe+Si= 0,20 max. ​ ​ ​ ​                                                                (9) Ti+V+Mn+Cr= 0,02 max.  Fe/Si=2,00 min  Fe+Si=0,31-0,35 ​ ​ ​ ​ ​ 
(5) Fe+Si=5,00 max. ​ ​ ​ ​                                                                 (10) Mg=1,00 max. ​ ​ ​ ​ ​
ECG (İL​ETKEN) VE ALAŞIMSIZ KÜLÇELERİN STANDARTLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI
CONDUCTIVE INGOTS AND UNALLOYED INGOTS EQUIVALENT INTERNATIONAL STANDARDS
STANDARDS ETİNORM TSE GERMANY
DIN
USA
AA
FRANCE
NF
ENG.
BS
ITALY
UNI
ISO CSA A.S.T.M
ECG (İLETKEN)  CONDUCTIVE       ETİAL- 7E EAl99,07 EC A6/L 1E
ETİAL- 6E EAl99,6 EC A6/L 1E
​​​​​​ALAŞIMSIZ UNALLOYED ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ETİAL-8/1
ETİAL- 8 Al99,8 Al99,8 1080 A 8 1 A P-ALP99,8 AL99,8A
ETİAL- 7 Al99,7 Al99,7 1070 A 7 L 48 P-ALP99,7 AL99,7
ETİAL- 6 1060 A 6 Al99,6 9970 ER1060
ETİAL- 5 Al99,5 Al99,5 1050 A 5 1 B 4507 AL99,5 9950
ETİAL- 3 1030 A 4 AL99,3
ETİAL- 1 Al99 Al99,0 1200 AL99,0
ETİAL- 0 Al99Cu Al99,0 1100 A 45 1 C P-ALP99,0 AL99,0Cu 9900 1100

 

ALAŞIMLI KÜLÇELERİN KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ (% AĞIRLIK)
ALLOYED ING​​OTS CHEMICAL ANALYSIS LIMITS (% WEIGHT)
ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn
ETİAL-110 0,70 4,00-6,00 2,00-4,00 0,20-0,60 0,15 0,20 0,30 0,20 0,10 0,05
ETİAL-120 0,50 4,50-6,00 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10
ETİAL-140 0,60 11,50-13,50 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,05
ETİAL-141 1,00 11,50-13,50 0,20 0,30 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10 0,05
ETİAL-145 0,60 11,00-13,00 0,80-1,50 0,20 0,80-1,40 0,20 0,80-1,30 0,10 0,10 0,05
ETİAL-147 0,25 8,70-9,10 3,40-3,70 0,20 0,40-0,80 0,20 0,20 0,10 0,10 0,05
ETİAL-150 1,00 11,00-13,00 1,75-2,50 0,50 0,40 0,70 0,30 0,15 0,10 0,10
ETİAL-160 1,00 7,50-9,00 3,00-4,00 0,50 0,30 1,00 0,20 0,20 0,10 0,10
ETİAL-171 0,50 9,00-10,00 0,10 0,40-0,60 0,30-0,45 0,10 0,10 0,15 0,05 0,05
ETİAL-175 0,60 9,00-10,50 2,50-3,50 0,30 0,70-1,20 0,50 0,30 0,15 0,10 0,05
ETİAL-177 0,20 6,60-7,40 0,02 0,03 0,30-0,45 0,04 0,02 0,08-0,14 0,05 0,05
ETİAL-178 0,40 5,00-5,50 2,80-3,20 0,10-0,20 0,15-0,25 0,50 0,30 0,15 0,10 0,05
ETİAL-180 1,00 9,00-11,50 0,70-2,50 0,50 0,30 2,00 0,50 0,20 0,10 0,20
ETİAL-195 0,60 17,00-19,00 0,80-1,50 0,20 0,80-1,30 0,20 0,80-1,30 0,10 0,10 0,05
ETİAL-220 0,30 0,35 4,00-5,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05
ETİAL-221 0,30 0,30 4,00-5,00 0,10 0,05 0,10 0,10 0,15-0,30 0,05 0,05
ETİAL-509 0,60 1,00 0,05 0,2-0,5 7-10 0,10 0,15
1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir. (If limits are not given, it is max.) ​ ​ ​ ​ ​ 2) Mn+Fe=1,30 max ​ ​ ​ ​

 

​ALAŞIMLI KÜLÇELERİN STANDARTLARI KARŞILAMA TABLOLARI
ALLOYED INGOTS EQUIVALENT INTERNATIONAL STANDARDS
ETİNORM TSE GERMANY
DIN
USA
AA
FRANCE
NF
ENGLAND
BS
ISO CSA A.S.T.M
ETİAL-110 AlSi5Cu3 319 A-S5U3 LM4 AlSi5Cu3 SC53 BC640
ETİAL-120 AlSi 5 AlSi5 B443 LM18 AlSi 5 S5 S5A
ETİAL-140 AlSi 12 G-AlSi 12 A413 AS13 LM6 AlSi 12 A13
ETİAL-141 AlSi 12Fe GD-AlSi 12 413 A-S 12 LM 20 AlSi 12Fe S12P S12C
ETİAL-145 A332 A-S 12UN LM 13 L2551 SN122A
ETİAL-147
ETİAL-150
ETİAL-160 AlSi 8Cu3Fe G-AlSi 8Cu3 A-380 A-S 9U3A LM 24 AlSi8Cu3Fe L2630 380
ETİAL-171 AlSi10Mg G-AlSi10Mg A-360 A-S9GU 360
ETİAL-175 Fe332 LM 26   SC103A
ETİAL-177 A357 C135
ETİAL-178
ETİAL-180 LM2 A03831
ETİAL-195 392,.1 392
ETİAL-220 AlCu4Si GAlCu4,5 A-U50-T L91 225
ETİAL-221 AlCu4Ti GAlCu4Ti LM11 AlCu4Ti 226
ETİAL-509 GDAlMg9
​ALAŞIM​LI KÜLÇELERİN TİPİK ÖZELLİKLERİ
ETİNORM ETİAL-110 ETİAL-120 ETİAL​-140 ETİAL-141 ETİAL-145 ETİAL-147 ETİAL-150 ETİAL-160
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm3) 2,76 2,68 2,66 2,66 2,69 2,76 2,67 2,76
ERGİME ARALIĞI (0C) 525-625 575-630 575-585 575-585 535-590 520-580 525-580 540-595
ISISAL İLETKENLİK (cal/cm.s0C) 0,32 0,35 0,37 0,29 0,21 0,25 0,23
KOROZYON DAYANIMI ORTA ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ İYİ ORTA ORTA ORTA
DÖKÜLEBİLİRLİLİK ÇOK İY​İ MÜKEMMEL MÜKEMMEL MÜKEMMEL İYİ İYİ MÜKEMMEL İYİ
İŞLENEBİLME İYİ ORTA ORTA ORTA İYİ İYİ İYİ İYİ
ANODİK OKSİDASYON ​Sadece Yüzey Korumada ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
DİĞER  ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİ İyi Döküm, Kaynaklanabilme Karekteristiği, Silindir başları, yanmalı motorların krank kapakları. Mutfak Eşyaları, yiyecek taşıma ekipmanları, Deniz fitingleri muhtelif ince kesitli dökümler. İnce Kesit ve karışık dökümler, motor kutuları, ölçme kutuları, pompa parçaları, deniz atmosferi. Karışık ve  ince cidarlı basınçlı dökümler. Kum ve Kokil kalıba Dökümler, pistonlar ve diğer motor parçaları Kokil dökümler, ütü tabanı. Yüksek mukavemet basınçlı dökümlerde kullanılır. İyi Yüzey gerektiren basınçlı döküm parçalarında kullanılır.
​NOT: RAKAMSAL DEĞERLER YAKLAŞIK DEĞERLERDİR. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ALAŞIM​LI KÜLÇELERİN TİPİK ÖZELLİKLERİ
ETİNORM ETİAL-171 ETİAL-175 ETİAL-177 ETİAL-180 ETİAL-195 ETİAL-220 ETİAL-221 ETİAL-509
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm3) 2,64 2,76 2,68 2,74 2,77 2,6
ERGİME ARALIĞI (0C) 575-595 520-580 570-525 541-647 520-620
ISISAL İLETKENLİK
(cal/cm.s0C)
0,27 0,25 0,38 0,24 0,35 0,24
KOROZYON DAYANIMI ÇOK İYİ ORTA İYİ İYİ İYİ KÖTÜ KÖTÜ MÜKEMMEL
DÖKÜLEBİLİRLİLİK MÜKEMMEL İYİ İYİ İYİ İYİ KÖTÜ KÖTÜ İYİ
İŞLENEBİLME ORTA İYİ ORTA İYİ İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ
ANODİK OKSİDASYON Sadece Yüzey Korumada ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
DİĞER  ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİ Mukavemet dökülebilme özelliği korozyona dayanımı basınçta sızdırmazlık Sıcak çatlamaya dirençlidir akışkanlığı çok iyidir. İçten yanmalı motorların pistonlarında kullanılır. Otomotiv sanayiinde basınçlı sızdırmazlık jant yapımında kullanılır. Geniş kullanım alanı olan  genel amaçlı bir alaşımdır. Basınçlı dökümlerde kullanılır. Piston imalinde, içten yanmalı motorların silindir bloklarında kullanılır. Kum ve kokil dökümlerde, dişli kutularında kullanılır Kum ve kokil kalıba yapılan dökümlerde genel mühendislik uygulamalarında, uçaklarda kullanılmaktadır. Korozyona mukavim döküm mutfak ve büro makine gövdeleri optik aletler dektoratif döküm parçaları ve pres döküm.
NOT :Rakamsal değerler yaklaşık değerlerdir. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​