Konya ili Seydişehir ilçesinde bulunan ve Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Eti Alüminyum A.Ş. olarak; vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile amacımız, mevzuat ve diğer şartlar doğrultusunda çalışmak, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak ve ürün/hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

 • Tüm faaliyetleri şirketin temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşması için risk yönetimi kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı,
 • Faaliyetlerimizde İSG tehlikesini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
  Tehlikeleri ortadan kaldırmaya ve tüm riskleri azaltmaya yönelik faaliyetleri yürütmeyi,
 • Acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, geri dönüşüm oranını arttırmayı,
 • Enerji kaynaklarını minimumda tutmayı, enerji kaynaklarını azaltmak için projeler geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Satın alma ve tasarım faaliyetlerini enerji verimliliğine uygun yönetmeyi,
 • Hammadde, enerji, ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerde kaliteli üretim/hizmet sunmayı ve müşteri odaklı çalışmayı, müşteri memnuniyetini arttırmayı temel prensip olarak benimsemeyi, müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun Kalite, Çevre, İSG, Enerji ve Müşteri Memnuniyeti bilincini oluşturmayı ve oluşturulacak iş birliklerini arttırmayı,
 • Kalite, Çevre, İSG, Enerji ve Müşteri ile ilgili mevzuat ve diğer şartlara uygun çalışmayı,
 • Stratejik yönü ile çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyetlerimizde riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla süreçlerimizde Entegre Yönetim Sistemi performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.