cengiz_aluminium_web_tesisler-3

Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir İşletmesinde yer alan tesisler;

• Oymapınar HES İşletmesi
• Antalya İthalat -İhracat Müdürlüğü
• Maden Müdürlüğü
• Alümina Fabrikası
• Ham Alüminyum Fabrikası (Elektrolizhaneler ve Anot Üretim Tesisi)
• Dökümhane Fabrikası
• Haddehane Fabrikası
• Makine Teçhizat Fabrikası
• Enerji Müdürlüğü
• Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü
• Kalite Kontrol ve Ar-Ge Müdürlüğü
• Yönetim Sistemleri ve Etüt Kontrol Müdürlüğü
• Tesisat İşletme Bakım-Onarım Müdürlüğü
• Bilgi İşlem Müdürlüğü
• Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü
• Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğü
• Satış ve Pazarlama Müdürlüğü
• İnsan Kaynakları Müdürlüğü
• İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü
• Çevre Müdürlüğü
• 2.Grup Bakım Onarım Müdürlüğü
• İş Nakliye Müdürlüğü
• İş Yeri Hekimliği
• Yatırım Grubu Başkanlığı

Türkiye’nin modern ve tek alüminyum tesisi.

Akdeniz Bölgesindeki Seydişehir ve Akseki boksit cevher yataklarının değerlendirilip, ham alüminyum üretmek amacı ile Konya ilinin batısında, Seydişehir ilçesinde alüminyum işletmeleri kuruldu.

Özelleştirme kapsamında 2005 yılında devir alınan tesis, faaliyetlerine Cengiz Holding bünyesinde, Eti Alüminyum A.Ş. adı altında devam ediyor.
Ülkemizin cevherden alüminyum elde eden tek entegre alüminyum fabrikası Eti Alüminyum Seydişehir Tesisi, günün teknolojik şartlarına uyum sağlayabilmek ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek amacı ile devamlı yatırımlar yapıyor, ülke ve özellikle bölge ekonomisine ciddi oranlarda katkı sağlıyor.

Fizibilite çalışmaları 2006 yılında başlayan dökümhane ünitesi, 2008 yılında son teknoloji ile devreye girdi. Hemen ardından Bayavşar kasabasındaki kömür sahaları satın alınarak kömür ve doğalgaz ile çalışan, teknolojik buhar üreten buhar kazanı devreye alındı. Tesislerimizdeki geniş kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışmaları da tamamlanmış bulunuyor. 2012 yılında fizibilite çalışmaları başlayan alüminyum elektroliz tesisi yatırımı halen devam ediyor. Bu yatırımın tamamlanması ile ürün içerisindeki alüminyum saflık oranının %99.9 olması hedefleniyor.

Yaklaşık 12.000.000 m² kapalı alana kurulmuş olan Seydişehir Alüminyum tesisi, Türkiye’deki modern ve tek alüminyum tesisi. Üretilen alüminyumlar, LME A Grade spesifikasyonlarını taşıyor. Alüminyum prosesine ait parametrelerin izlenmesi ve kayıtlarının tutulması uluslararası standartlara uygun olarak sürekli takip ediliyor ve bu sayede üretilen ürünlerin kalitesinin müşterilerimizi tatmin edici düzeyde olmasını sağlanıyor.

Seydişehir Eti Alüminyum Tesisi’nde yer alan Makine Teçhizat Fabrikası hem işletmenin kendi prosesine ait her türlü yedek parça üretimini sağlıyor, hem de Cengiz Holding’e bağlı diğer şirketlerin yedek parça ihtiyaçlarını zaman zaman karşılıyor. 17.8 milyon Dolar’a kurulan fabrikaya CNC tezgahları, kaynak makineleri, testere ve 2 adet İndüksiyon ocağı alındı. Böylece hem üretim kalitesi artırıldı, hem üretim çeşitliliği fazlalaştı. CNC tezgahının alımıyla yatırım sırasında ihtiyaç duyulan bir çok malzemenin imalatını yapabilme yeteneği kazanılmış oldu. Ayrıca Özel Makine üretme yeteneği arttı.

Dökümhane Müdürlüğü’nde Wagstaff Teknolojisi ile dünya standartlarına uygun çok çeşitli boyut ve alaşımlarda 120.243 ton/yıl kapasite ile yuvarlak ingot üretimi yapılıyor. Primer (Birincil) Alüminyum üretimi yapılan işletmede, ayrıca otomotiv ve endüstride kullanılmak üzere 30.000 ton/yıl alaşımlı külçe imalatı gerçekleşiyor.

Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir işletmelerinde; 2015 yılı sonunda 250 Milyon Dolar yatırım ile tamamlanan Avrupa’da bulunan yüksek verimlilik ve çevreye duyarlı Pre-Baked teknolojisi ile çalışan en yeni ve emisyon açısından en iyi değerlere sahip tesis olarak yılda 80.000 Ton Birincil Alüminyum üretimi gerçekleştirmektedir. AA1070 ve AA1080 kalitesinde metal üretimi arttı.

Pres Filtre Kullanımı ile % 30 katı içeren kırmızı çamur atık miktarı % 70 katı miktarına çıkarıldı ve Ton kırmızı çamur atığı başına % 70 hacimsel azalma sağlandı. Bu sayede atığın etki alanı en az % 70 azaltılmış oldu.

SRS ünitesi tamamen yenilenerek son teknolojiye uygun hale getirildi.

 

Eti Alüminyum yaptığı AR-GE yatırımları sayesinde, 1 mikrona kadar Halogen Free Flame Retardant (Halojen içermeyen Alevlenme Geciktirici) üretimi yapabilen Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise sayılı firmalardan biri olmasıyla dikkat çekiyor.

İşletmemiz bünyesinde yer alan ve Ür-Ge, Ar-Ge çalışmaları yürüten laboratuvarımız; her türlü hammaddenin ve ürünün kalite kontrolünü yüksek bir hassasiyetle gerçekleştiriyor. Bütün ürünlere ait analizler, uluslararası hakem laboratuvarlarla rekabet edebilecek düzeyde yapılıyor.

Laboratuvarımızdaki analizlerde kullanılan başlıca cihazlar;

 • X-Ray Floresans
 • X-Ray Difraktometre
 • Optik Emisyon Spektrometre
 • Partikül boyut analiz cihazı
 • BET (yüzey alanı) ölçüm cihazı
 • Karbon Kükürt Cihazı
 • Kalorimetre 
 • Otomatik Titrasyon cihazı
 • Döner Buharlaştırıcı
 • 6’lı Mini Reaktör
 • Renk ölçüm cihazı
 • Ultrasonik hata ölçüm cihazı
 • Metaloğrafi analiz cihazları 
 • Mikroskop(Makro ve Mikro yapı analizleri için)
 • Mekanik mukavemet test cihazları