ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Konya ili Seydişehir ilçesinde bulunan ve Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Eti Alüminyum A.Ş. olarak; vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile amacımız, mevzuat ve diğer şartlar doğrultusunda çalışmak, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak ve ürün/hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir. Tüm faaliyetleri şirketin temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili…